Projekty Unijne

Projekty Unijne

Strona główna / Projekty Unijne

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania regranulatu o podwyższonej homogeniczności z zadrukowanych, trudno przetwarzalnych laminatów folii poprodukcyjnej PP/PE

Cel projektu: Celowe zagospodarowanie trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

Planowane efekty: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwarzania trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

Fundusze Europejskie


W 2014 r. otrzymujemy wsparcie na realizacje projektu "Wzrost konkurencyjności PPHU ML" poprzez zwiększenie proekologicznej produkcji regranulatów. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Logo Warmia Mazury

W 2013 rozpoczynamy realizacje projektu pt „Wdrożenie nowej techonologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadów trudnoprzetwarzalnych” w ramach działania 4.3 Kredyt Techonologiczny, oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwo POIG 2007-2013 przy wsparciu instytucji pośredniczącej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Innowacyjna Gospodarka

W 2013 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na działanie 6.1 "Paszport do Exportu".
"DOTACJE NA INNOWACJE"

Innowacyjna Gospodarka

Kolejna inwestycja dokonana w 2011 roku dofinansowana została ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 - 2013.

Innowacyjna Gospodarka

Firma dokonała nowej inwestycji w 2008 r., która została sfinansowana środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach programu SPOWKP 2.2.1

Unia dla Przedsiębiorczych
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

© Copyright ML Polyolefins 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do góry